ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ
210 6183515
academy@obi.gr
Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ

Ταυτότητα

  • Home
  • Ταυτότητα

Η Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ) ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμόν 31/2019 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 56/5.4.2019). Είναι αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και επιτελεί δημόσια αποστολή ως θεμελιώδες εργαλείο για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.

Διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο