ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ
210 6183515
academy@obi.gr
Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ

Ο μηχανικός σε ρόλο εφευρέτη και συμβούλου ευρεσιτεχνίας: εργασίες 2ης ημέρας, 10.12.2022

  • Home
  • Νέα
  • Ο μηχανικός σε ρόλο εφευρέτη και συμβούλου ευρεσιτεχνίας: εργασίες 2ης ημέρας, 10.12.2022

Ο ρόλος του μηχανικού ως σύμβουλος ευρεσιτεχνίας, που από το 2023 θα πιστοποιείται μέσω σχετικών εξετάσεων,  βρέθηκε στο επίκεντρο της δεύτερης ημέρας εργασιών της διημερίδας με θέμα «Νέες δραστηριότητες μηχανικών: Ο μηχανικός εφευρέτης και σύμβουλος ευρεσιτεχνίας», που διοργάνωσε ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2022, στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου MonAsty.

Ο Δρ Λάμπρος Πυργιώτης, Μέλος ΔΣ ΟΒΙ – Εκπρόσωπος ΤΕΕ, Μέλος ΔΣ ΕΑΒΙ που συντόνισε τη διημερίδα υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για ένα πολυδιάστατο εγχείρημα που αφορά στην εκπαιδευτική, μετεκπαιδευτική ειδίκευση πάνω στο ουσιαστικό δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τη μαθητεία, «εγχείρημα που συνολικά έχει αναλάβει η ΕΑΒΙ».

Ο Δρ Ιωάννης Κατσογιάννης, Αν. Καθηγητής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος – Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Πρόεδρος ΕΑΒΙ και μέλος του ΔΣ του ΟΒΙ ανάπτυξε τους κύριους σκοπούς της Ακαδημίας, με βασικό στόχο την ανάπτυξη εθνικού συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας που θα οδηγεί στην απόκτηση τίτλου πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας. Σημείωσε ότι σύμφωνα με τον υπάρχον προγραμματισμό, μετά τον Οκτώβριο του ‘23 θα διοργανωθούν από την ΕΑΒΙ για πρώτη φορά στην Ελλάδα εθνικές εξετάσεις με στόχο ο μηχανικός να μπορεί να λάβει την πιστοποίηση ως σύμβουλος ευρεσιτεχνίας. Ανάφερε ότι μεταξύ των κυριότερων λειτουργιών που θα μπορεί να προσφέρει ο σύμβουλος ευρεσιτεχνίας είναι η επιλογή του κατοχυρώσιμου αντικειμένου, η ενδελεχής έρευνα και τεκμηρίωση της στάθμης της τεχνικής και η επικύρωση χορηγηθέντων δικαιωμάτων στις χώρες προορισμού. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις πλούσιες δράσεις της Ακαδημίας για το 21-22 και στη συνεργασία με το ΤΕΕ που θα συμβάλει στην υλοποίηση των προγραμμάτων μαθητείας για τους συμβούλους ευρεσιτεχνίας, τα οποία σε πρώτη φάση θα τρέξουν πιλοτικά.

Σύμφωνα με τον Δρ Κατσογιάννη, ήδη αρκετά πανεπιστήμια έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει η Ακαδημία στα μεταπτυχιακά και να δημιουργηθεί  ένας δίαυλος επικοινωνίας, ώστε να καταθέτουν τις έρευνες και εφευρέσεις τους στον ΟΒΙ. Όπως είπε, ήδη έχει ξεκινήσει το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης, (που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΒΙ) με τη φιλοδοξία να υπάρξουν και ξένοι αιτούντες, ενώ τρέχει μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτές. Στις 15 Ιανουαρίου θα βγει η πρόσκληση ενδιαφέροντος για όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν, οπού το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στα μέσα Φεβρουαρίου του ‘23. Τελικός στόχος, όπως επισήμανε, είναι να επικοινωνηθεί η κουλτούρα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Από την πλευρά του ο Δρ Πυργιώτης σχολίασε σχετικά ότι «Ο εφευρέτης είναι αυστηρά τεχνικός, ενώ ο σύμβουλος καλείται να είναι και δεξιοτέχνης και προϋποθέτει να έχει ειδικές γνώσεις τις οποίες που φιλοδοξεί η Ακαδημία να παράσχει».

Ο επόπτης μαθητείας και ο καθοδηγητής συμβούλου ευρεσιτεχνίας από το ΤΕΕ

Ο Δρ Γεώργιος Παπαδάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιμελητής Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του ΤΕΕ για θέματα Υποδομών Ποιότητας κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στις υποστηρικτικές δράσεις που έχει αναλάβει το ΤΕΕ προς την ΕΑΒΙ, μια εκ των οποίων είναι η υλοποίηση του προγράμματος μαθητείας ωστόσο, όπως είπε «είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να εξελιχθούν ομαλά τέτοιου τύπου προγράμματα και οι ενδιαφερόμενοι να υποστηριχτούν ώστε με ασφάλεια να οδηγηθούν στο τελικό αποτέλεσμα. Μία από αυτές τις προϋποθέσεις είναι να υπάρχουν κάποιοι υποστηρικτικοί ρόλοι όπως είναι του επόπτη μαθητείας και του καθοδηγητή του ασκούμενου συμβούλου ευρεσιτεχνίας». Αναφέρθηκε στην πρόταση του ΤΕΕ όπου προβλέπεται ο ρόλος του επόπτη προγράμματος μαθητείας και ο φορέας υποδοχής που μπορεί να είναι και κάποιο φυσικό πρόσωπο ώστε να μπορεί να μαθητεύσει και σε έναν οργανισμό ή μια επιχείρηση. Τόνισε επίσης ότι ο ρόλος του καθοδηγητή του ασκούμενου συμβούλου ευρεσιτεχνίας δεν ταυτίζεται με την ιδιότητα του συμβούλου ευρεσιτεχνίας, καθότι οι απαιτήσεις για τα προσόντα του καθοδηγητή περιλαμβάνουν στοιχεία πλέον αυτών που περιλαμβάνονται στον ορισμό των καθηκόντων του συμβούλου ευρεσιτεχνίας. Σημείωσε μάλιστα ότι το ΤΕΕ, ως φορέας πιστοποίησης προσώπων, έχει νομικά τη δυνατότητα να πιστοποιεί την επαγγελματική εξειδίκευση δεξιοτήτων σε διαπιστευμένα συστήματα πιστοποίησης, κάτι που προωθεί και για τις συγκεκριμένες λειτουργίες.

Αναφέρθηκε στα καθήκοντα του επόπτη μαθητείας που μεταξύ άλλων αφορούν στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης της μαθητείας και έχει ρόλο projectmanager ώστε «ο ενδιαφερόμενος να μην οδηγηθεί σε ένα πρόγραμμα που μπορεί να αποτύχει». Στα καθήκοντα του καθοδηγητή ασκούμενου συμβούλου ευρεσιτεχνίας, τόνισε ότι  αυτό που εξετάζεται είναι τα επιπλέον προσόντα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Σημειώνεται ότι, μέχρι στις αρχές του 2023, μέσα από τη συνεργασία ΤΕΕ – ΟΒΙ – ΕΑΒΙ θα ξεκινήσει πρώτη πιλοτική εφαρμογή των συγκεκριμένων προγραμμάτων, ώστε να αποτελέσουν την πρώτη μαγιά των δύο ρόλων, του επόπτη και του καθοδηγητή.

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Ο Δρ Μανόλης Σαμουηλίδης, Καθηγητής Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Ειδικός Πληρεξούσιος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Attorney), ανάφερε κατά την τοποθέτησή του ότι ο αριθμός των εφευρέσεων που διαχειρίζονται τα γραφεία διπλωματών ευρεσιτεχνίας είναι τεράστια λέγοντας ότι σε 160 χώρες γίνονται 3,5εκατ. αιτήσεις, με πρώτη χώρα την Κίνα και δεύτερη τις HΠΑ. Εξήγησε πως η «καρδιά» της δουλειάς του εξεταστή μιας ευρεσιτεχνίας είναι η εκπροσώπηση. «Πρέπει να μπορεί να στηρίξει την υπεράσπιση της αίτησης σε περίπτωση ένστασης και να έχει τη δυνατότητα επιχειρηματολογίας για ακύρωση των διπλωμάτων ανταγωνιστών». Τόνισε τη σπουδαιότητα του freedοm to operate που όπως είπε, είναι μια δύσκολη και ιδιαίτερα δαπανηρή διαδικασία υπογραμμίζοντας ότι «κάποιος που έχει μια πατέντα δεν έχει a priori τη δυνατότητα να την εκμεταλλευτεί».

Ο ίδιος ανάφερε ότι ο OBI μπορεί να συμβάλει στο συγκεκριμένο εγχείρημα με τους εξής τρόπους: να διαχειρίζεται το μητρώο συστημάτων διπλωματών ευρεσιτεχνίας, να αναλάβει τη διάχυση της τεχνολογικής πληροφόρησης, την εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς, την ενημέρωση και την εκπαίδευση. Υπογράμμισε ότι ο σύμβουλος θα πρέπει μεταξύ άλλων να «καταλήγει σε συμπεράσματα και να διαχειρίζεται τις πληροφορίες σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια».

Τέλος, ο Δρ Μανόλης Σαμουηλίδης σημείωσε ότι στην Ευρώπη αρχίζει ένα νέο πεδίο στη βιομηχανική ιδιοκτησία. Όπου, «η πρόβλεψη είναι πως από 1η  Ιουνίου θα αρχίσει να είναι σε ισχύ, το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε 17 κράτη – μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση την Ισπανία, την Κροατία. Τα υπόλοιπα κράτη – μέλη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, θα πρέπει να καταθέσουν την επικύρωση της σύμβασης για το δικαστήριο, διότι το δίπλωμα αυτό συνδυάζεται και με ένα νέο δικαστήριο που θα γίνει με μία νομοθεσία πέραν της ευρωπαϊκής. Πρόκειται για μια διεθνή σύμβαση που θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή και να επικυρωθεί».