ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ
210 6183515
academy@obi.gr
Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Παρακολούθηση Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης στη Βιομηχανική Ιδιοκτησία

  • Home
  • Νέα
  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Παρακολούθηση Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης στη Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Η Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ), αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης, διετούς διάρκειας, στη Βιομηχανική Ιδιοκτησία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου:

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τη Γραμματεία της EABI μέχρι και την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00 μ.μ..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ