ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ
210 6183515
academy@obi.gr
Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ

Ο Δημήτρης Σταφυλάς είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με κατεύθυνση τηλεπικοινωνίες και κάτοχος μεταπτυχιακού (ΜΒΑ) με τίτλο «Τεχνο- οικονομικά συστήματα» του διατμηματικού προγράμματος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ. Η/Υ (ΕΜΠ) με το τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Το διάστημα 2005-2007 εργάστηκε στον τομέα των κατασκευών, ανήκοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας υποδομών ΑΚΤΩΡ,  ως προϊστάμενος λειτουργίας και έργων συντήρησης στις σήραγγες της Κακιάς Σκάλας.
Προσχώρησε στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας το 2007 ως εξεταστής, ιδιότητα που διατηρεί ως και σήμερα, στα πεδία της φυσικής, του ηλεκτρισμού, των ανθρωπίνων αναγκών και των εφευρέσεων που υλοποιούνται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Με την συμμετοχή του σε πλήθος σεμιναρίων, συνεδρίων και ομάδων εργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,διαθέτει ευρεία εμπειρία σε όλα τα θέματα όσον αφορά στην έρευνα, την ουσιαστική εξέταση, την ταξινόμηση και τεκμηρίωση, την παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες.
Από τον Ιανουάριο του 2020 αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της νεοσύστατης Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ).