ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ
210 6183515
academy@obi.gr
Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ

Γεννηθείς το 1965. Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1988), Δρ Οικονομολόγος (Περιφερειολόγος) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (1994).
Έχει εργασθεί επί σειρά ετών σε θέσεις ευθύνης στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ως επικεφαλής έργων και προγραμμάτων σε θέματα ενέργειας, τοπικής ανάπτυξης και υποδομών, καθώς και ως εμπειρογνώμονας περιφερειακής ανάπτυξης, διαρθρωτικών πολιτικών, διαπεριφερειακής-διασυνοριακής συνεργασίας κ.ά., ενώπιον περιφερειακών, εθνικών και διεθνών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Έχει περαιτέρω δραστηριοποιηθεί στους τομείς του στρατηγικού σχεδιασμού και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων σε αντικείμενα καινοτομίας και διανοητικής ιδιοκτησίας (ευρεσιτεχνιών κ.ο.κ.).
Έχει διδακτικό και συγγραφικό έργο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η «Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων» και η «Βιώσιμη Ενδογενής Ανάπτυξη».
Σε ερευνητικό επίπεδο έχει εμπειρία στην προοπτική διερεύνηση (foresight) με βάση τη δημιουργία σεναρίων του μέλλοντος. Υπήρξε Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή για την «Έρευνα και Καινοτομία» του 6ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Επίδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Διετέλεσε Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ».
Σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας.