ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ
210 6183515
academy@obi.gr
Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ

Υπηρεσίες

  • Home
  • Υπηρεσίες

Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η Ακαδημία οργανώνει μαθήματα, συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, workshops καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα σε τεχνολογίες εκμάθησης εξ αποστάσεως (e-learning), παρέχοντας χώρο ανάπτυξης επαγγελματικών γνώσεων και ανταλλαγής ιδεών σχετικών με τη βιομηχανική ιδιοκτησία.