ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ
210 6183515
academy@obi.gr
Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ

Διαδικτυακή Εκδήλωση για τη μεταφορά της Τεχνολογίας στην Ελλάδα, Τρίτη 22.06.2021

 • Home
 • Νέα
 • Διαδικτυακή Εκδήλωση για τη μεταφορά της Τεχνολογίας στην Ελλάδα, Τρίτη 22.06.2021
Την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00 – 21:00, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση που αφορά τη μετάφορά της Τεχνολογίας στην Ελλάδα.
Link σύνδεσης εδώ: https://authgr.zoom.us/j/94358298358
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
19:00 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις – Συντονισμός
Αθανάσιος Καΐσης, Ομ. Καθηγητής Νομικής, ΑΠΘ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Υποτρόφων της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)
Χαιρετισμοί:
 • Αθανάσιος Κυριαζής, Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Ευστράτιος Στυλιανίδης, Ανάπλ. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Α.Π.Θ., Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Βικτωρία Σαμανίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας, Α.Π.Θ., Πρόεδρος του ΠΤΚΔΜ της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
Ομιλίες:
19:15
 • Ιωάννης Κατσογιάννης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Α.Π.Θ., Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, “Ο ρόλος της Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στη μεταφορά Τεχνολογίας”
19:30
 • Πρόδρομος Τσιαβός, Νομικός, Υπεύθυνος ψηφιακής πολιτικής και ανάπτυξης Ιδρύματος Ωνάση, “Υποστήριξη του συστήματος καινοτομίας τον 21ο αιώνα. Η προσέγγιση του Ιδρύματος Ωνάση”
19:45
 • Έρη Τόκα, Μηχανολόγος Μηχανικός, Δρ. ΑΠΘ., Υπεύθυνη Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΑΠΘ, “Ο ρόλος της ανάπτυξης του οικοσυστήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα για τα σύγχρονα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας”
20:00
 • Αθανάσιος Μητρόπουλος, Διευθυντής Εργαστηρίου Ήφαιστος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, “Η σημασία των IPRs στην εκμετάλλευση καινοτόμων προϊόντων”
20:15
 • Παναγιώτα Παπαποστόλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης ΟΒΙ, πρ. Εξετάστρια Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc.LSE, “Patent Examiner: Ο ρόλος του Εξεταστή στη διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας”
20:30
Ερωτήσεις – Συζήτηση
Στους ενδιαφερόμενους θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη mikarajanni@gmail.com, Ιωάννης Κατσογιάννης katsogia@chem.auth.gr