ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ
210 6183515
Τηλέφωνο
academy@obi.gr
email
Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
Διεύθυνση
ΕΑΒΙΕΑΒΙΕΑΒΙ

ΕΑΒΙ

  • Home
  • Service Categories
  • ΕΑΒΙ

Αποστολή & Στόχος

Η Ακαδημία αναμένεται να συμβάλλει, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, στην εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών της χώρας σε πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αρμοδιότητας του ΟΒΙ. Πιο αναλυτικά: Να αναπτύξει ένα εθνικό σύστημα εκπαίδευσης,κατάρτισης και πιστοποίησης στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας που θα οδηγεί στην απόκτηση του Τίτλου του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας (patent […]
Read More

Υπηρεσίες

Η Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες: Α. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα οδηγεί στη λήψη του τίτλου του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίαςΗ βασική εκπαίδευση και κατάρτιση περιλαμβάνει θεωρία της ευρεσιτεχνίας και πρακτικές εφαρμογές βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπό την καθοδήγηση, υποστήριξη και επίβλεψη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού. Το αναλυτικό πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης, περιέχεται στο Παράρτημα Α του […]
Read More
Επιστροφή